Tupkaragan Management Services қолданыстағы Азық-түлік қауіпсіздігі менеджменті жүйесінің негізі ретінде ISO 22000, HACCAP және Rok стандарттарына негізделген өзінің тағамдық қауіпсіздік процедурасын әзірледі және осы стандарт талаптарын қанағаттандыру және қолдау үшін ресурстарды қамтамасыз етуге ұмтылады. Компания өз қызметкерлерінің біліктілігін оқыту және қызмет көрсету сапасы мен өнімділікті арттыру әдістерін үздіксіз дамыту арқылы арттырады.

 

food safety
1
4
2
3